Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6922 48b4 420
Kolejne szaty Ubuntu.
Reposted byigrubTUVimlossosholahola
6902 2bce 420
Kazać napisać “Michael”, ale przy “e” poprosić by nałożyć na nie “l” - tak się właśnie uczy ludzi z Islandii pisać “ł” ;D
Reposted byTUVimholahola
Ja mówię głośno żeby mówić głośno! - czyli jak z Krewetką gadaliśmy cokolwiek byleby tylko przetestować opcję dodawania audio.
6867 e986 420
Dostałem przesyłkę prosto ze Szkocji. Debiut A Joker’s Rage, który recenzowałem niedawno na blogu. W środku poza CD-kiem znalazłem krótki liścik od chłopaków z A Joker’s Rage.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Bóg
— A. w podcaście nagrywanym dla mnie.
6765 c6cd 420
SFINKS gotowy na koncert Halli Nordfjord - Sfinks700 wrzucił to na swojego Facebooka. A tam siedzę ja i czekam na koncert :)
Reposted byTUVimholahola

Koleżanka z roku

Taka mała ciekawostka. Przeglądałem przed chwilą archiwum mojego Soup.io kasując co nudniejsze wpisy i znalazłem taki, w którym padła A., która jeszcze wtedy nie była moja.
6175 0423 420
Reposted frompecet pecet
Reposted fromsstefania sstefania viawilcza wilcza
Reposted fromyouthless youthless viaazalia azalia
All those moments will be lost in time, like tears in the rain.
— Blade Runner, 1982
8365 fc0b 420
Kolejne szaty Ubuntu.
Reposted byTUVim TUVim

To nie tak, że boję się umrzeć. Po prostu nie chciałbym być w pobliżu, kiedy to się stanie.

— Woody Allen
Reposted fromfuckyoulittle fuckyoulittle
7615 d3d7 420
Reposted fromdianazet dianazet viafuckyoulittle fuckyoulittle
Patrzyliście kiedyś na swoje zdjęcie i widzieliście nieznajomego w tle? Zastanawialiście się, ilu nieznajomych ma was na zdjęciach? W ilu chwilach z życia innych ludzi uczestniczyliśmy? Czy jesteśmy częścią czyjegoś życia, kiedy jego marzenia się spełniają? Czy kiedy umierają? Czy próbujemy się tam dostać, jakbyśmy byli przeznaczeni, żeby tam być? Albo czy zdjęcie było zrobione znienacka? Tylko pomyślcie. Możecie być dużą częścią życia kogoś innego... i nawet o tym nie wiedzieć.
— Pogoda na miłość
Reposted fromfairyland fairyland viafuckyoulittle fuckyoulittle
1485 be91 420
Mój pulpit w Ubuntu
Tags: Ubuntu
Reposted byunwelcome unwelcome
1483 ca7a 420
Mój pulpit w Ubuntu
Tags: Ubuntu
Reposted bymellodica mellodica

The IT Crowd Basement 360° Panorama

Reposted fromsawb sawb viatomada tomada
7653 ea13 420
Reposted fromjulita julita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl